Pracujeme stejně jako žijeme. To znamená, že vyznáváme a žijeme principy, které ukazujeme klientům.
Jsme praktici v práci i ve vlastních životech a při předávání našeho know-how klientům bereme v potaz tyto principy:

 

 

DLOUHODOBOST

 

Naše principy jsou jednoduché, když je člověk slyší poprvé. Čím víc poté s nimi pracuje, objevuje jejich hloubku a sílu. U některých principů je to cesta na celý život, protože je to práce se sebou samým a s druhými lidmi. Ne každý, když si přečte knihu, ji poté dokáže aplikovat v praxi. My jdeme do praxe a naším cílem je dlouhodobě jít s klientem až k požadované změně.

ŘEŠENÍ V SOUVISLOSTECH

 

Každou situaci, kterou u klienta řešíme, zkoumáme z vícero stran. Z pohledu jednotlivých postů, z pohledu lidí, které posty vykonávají, z pohledu systému. Díváme se, kdo a jak komu šéfuje, když lidé ve firmě nemají výsledky nebo když je morálka ve firmě nižší. To znamená, že řešíme situace komplexně, ne vytrženě z kontextu. Jednoduše řečeno rozmotáváme klubko až do konce.

ODHALOVÁNÍ PŘÍČIN

 

Každá situace má svoji příčinu a svůj důsledek. Hodně lidí řeší důsledky, tedy to, co je aktuálně bolí a pálí, ale když vyřeší jeden problém, objeví se další. My neřešíme důsledky, odstraňujeme příčiny a učíme klienty, jak příčiny poznat, poté pochopit a odstranit tak, aby nevznikaly další a další problémy se stejnou příčinou.

INDIVIDUALITA KLIENTA

 

Každý jsme individualita. Někdo je hodný šéf, někdo je přísný a umí „zařvat“, někdo je empatický a umí o druhém poznat mnoho už při pohovoru, někdo to nepozná ani za dva měsíce. Nic není špatně nebo dobře, je to prostě stav. Umíme tento stav zjistit a uchopit u každého klienta zvlášť. A poté zvolit způsob, jak mu naše know-how předat tak, aby byl schopen s ním pracovat.     
Pracujeme s klienty na seminářích ve skupinkách max. 8 lidí. Zde získávají nové know – how, mohou se také inspirovat navzájem. Tento počet lidí umožňuje ctít i individualitu každého z nich. Druhá část naší spolupráce je vyloženě individuální. Formou konzultací, koučinku, mentoringu nebo i jen tak povídání😊. Někdo preferuje více skupinové služby, někdo ve dvou.

 

 


 

TÉMATA, KTERÁ ŘEŠÍME S KLIENTY

Role šéfa a jeho čas

Systém a organizace

Najímání a zaškolení

Motivace lidí

Vize a plánování

Obchod